Magnezyum Anot

- Toprak altındaki doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatlarında, - Toprak altındaki LPG, akaryakıt tankları ve yer altına gömülen çalışma konteynırlarında, - Tatlı su depolama tanklarının iç yüzeylerinde, - Eşanjörde, termosifonda, sıcak su kazanlarının iç yüzeylerinde, - Diğer her türlü tatlı su ve toprak ile temas halindeki özel yapılarda,

Alüminyum Anot

- Liman ve İskeleler - Denizdeki boru hatları - Gemilerin dış ve balans tankları - Ham petrol depolama tankları - Platform,şamandıra ve benzeri yapılar