Galvanik Anotlar

Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde korunması istenilen metal yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde bir metal (anot) bağlanarak bir galvanik pil oluşturulur. Böylece metal yapı katot haline getirilir. TS 9234 (Galvanik anotlar) standartında belirtilen anotlar aşağıda verilmektedir...

Trafo Redresör Ürünleri

Katodik Koruma sistemlerinde kullanılan Transformatör-Redresör üniteleri ile şebekeden alınan trifaze veya monofaze alternatif akım önce bir transformatörden geçirilerek potansiyeli istenilen seviyelere düşürülür. Daha sonra bu düşük potansiyelli alternatif akım bir Redresörden geçirilerek doğru akım haline dönüştürülür. Elde edilen doğru akım potansiyelini istenilen düzeye ayarlayabilmek için TR ünitesinde değişik potansiyel kademeleri bulunur. Trafo Redresör Ünitelerini korunacak yapıya, arazi şartlarına ve müşterilerimizin taleplerine göre manuel veya otomatik olarak değişik özelliklerde imal etmekteyiz.

Referans Elektrotlar

Referans Elektrodları kullanma yeri ve amacına göre sabit tip ve seyyar tip olarak imal edilirler. Referans elektrotları, katodik koruma sistemlerinin ölçümü aşamasında göz görevi görür ve sağlıklı bir ölçüm için kullanılması gerekir. Referans elektrodlar, içerisindeki kimyasalı dışarı çıkarmayacak şekilde iletim yapan özellikte, uzun ömürlü ve dış yüzeyi dayanıklı olmalıdır. Sabit tip referans elektrodlar ölçüm zorluğu bulunan veya korunan yapının üzeri asfalt, beton vs. kapatılacak olan yapılarda kullanılır.

ölçüm cihazları

Katodik koruma kapsamında hem imalat hem de saha çalışmalarında kullanılmak üzere bünyemizde çeşitli cihazlar mevcuttur. Bunlar sırası ile detaylarda bulunmaktadır...

ölçüm kutuları

Katodik koruma uygulanan yapıların, işletme süresince gerekli ölçümlerin yapılıp kontrol edilebilmesi için ölçüm kutuları kullanılır. Ölçü kutularının kutup sayıları, uygulanan katodik koruma sistemine göre değişmektedir. Uygulamalarda kullanım yerlerine göre STP, CTP, ATP, ETP, EPC, HVAC, Ölçü Kutusu olarak isimlendirilirler.

Line Marker

Line Marker, yeraltındaki hatların ( çelik vb. yapıların ) güzergahları üzerinde ve dönüş noktalarında kullanılmaktadır.

Polarizasyon Hücreleri

Polarizasyon Hücresi elektro kimyasal güvenlik anahtarı görevini yapan bir cihazdır. Doğru akıma yüksek empedans, alternatif akıma düşük empedans gösteren polarizasyon hücreleri katodik koruma sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İzolasyon Conta Takımları

Katodik koruma yapılan yapıları, diğer yapılardan izole etmek için flanş noktalarında kullanılır. Katodik olarak korunan yapının üzerindeki katodik koruma akımının korunan yapı haricinde başka yapılara kaçması durumunda katodik koruma sisteminden istenilen verim ve istenilen ömür alınamaz.

İzolasyon Flanş

İzole flanş katodik koruma yapılan metal boruyu farklı bir metal yapıdan tecrit amacı ile yapılır. Elektriksel yalıtkan, yüksek dirençli bir flanş ve izole cıvata takımı yardımı ile elektriksel olarak izole amaçlı olarak kullanılır.